Open Nav

Berading

153 Bediening is passievol om mense (kinders, adolessente, volwassenes) te help om hulle genesing, bevryding en herstel in Jesus Christus te ontvang.

Net soos ‘n akkerneut vrugbare grond benodig om sy potensiaal as ‘n akkerboom te bereik, is die vaardighede van die Berader om die kliënt te ondersteun deur ‘n veilige, vertroulike en nie-veroordelende omgewing te skep, sodat die kliënt hom of haarself kan wees. Waar traumatiese gebeure, emosionele en fisiese seer en teleurstellings hanteer en versorg kan word.

Ons is nie ‘n gelisensieerde Sielkundiges of Psigiaters nie. Ons bied eenvoudig Pastorale Berading en Terapie aan op die Woord van God. Ons sessies word gelei deur die Heilige Gees, want Hy is die Raadsman, Helper, Trooster – die Gees van die Waarheid (Johannes 14:16; Johannes 14:26; Johannes 15:26; Johannes 16:13).

Pastoor Baba Dippenaar is ‘n bekwame en ervare berader wat werk met:
• Kinders (6-10 jaar)
• Pro- Tiener (11-13 jaar)
• Adolessente / Tieners (14-19 jaar)
• Volwassenes
• Bejaardes

Pastoor Baba het ervaring in Pastorale Berading en Beradingsterapie. Sy het twee baccalaureus grade in berading:
• Baccalaureusgraad in Christelike Berading
• Baccalaureusgraad in Berading

Pastoor Baba het ook haar studies voltooi in:
• Spelterapie
• Kindertekening
• Kinderberading

Pastoor Baba is besig om 153 Bediening by die Counsel for Counsellors Suid Afrika (C4CSA) te registreer. Ons besef die belangrikheid daarvan om ‘n terapeutiese verhouding met ons kliënte te bewerkstellig.

Is jy bereid om eerlik met jouself te wees en miskien veranderinge aan te bring?
“Miskien soek ons tussen die takke na wat net in die wortels verskyn” – Rumi

Mense is geskep met die ingebore vermoë om aan te pas, te leer en te verander.

Laat ons u hand neem en saam met u reis!
Genesing is moontlik!
Verandering is moontlik!

Spesialiteite:
• Angs & Depressie
• Trauma in Kinderjare
• Verslawing Berading
• Verlies & Hartseer – Komplekse hartseer
• Beroepsvoorligting
• Trauma & Pyn
• Na-Geboorte Depressie (“Baby Blues)
• Akademiese Assessering
• Trauma Begeleiding
• Woedebestuur
• Emosionele Assessering
• Verhoudings Assessering
• Gedragskwessies
• Voor-Huweliksberading
• Motoriese Vaardighede
• Huweliksberading
• Egskeiding Ondersteuning
• Seksuele Misbruik
• Kinder Mishandeling & Molesteuring

Modaliteit
• Individue
• Paartjies
• Gesin

Berading & Terapie
• Kunsterapie
• Sand & Spelterapie
• Gesinsterapie
• Kognitiewe Gedrag Terapie (CBT)
• Pastorale Berading

“Voëls vlieg, visse swem en kinders speel” – Garry L. Landreth

Kuns, Sand & Spelterapie is tegnieke wat gebruik kan word om genesing by kinders, adolessente en volwassenes te bring, sodat hulle hul gedagtes, gevoelens kan uitdruk as woorde alleen nie genoeg is nie. Benewens die terapeutiese gebruik daarvan, kan kuns, sand en spelterapie ‘n belangrike tegniek wees vir persoonlike groei en kreatiwiteit.

Doeltreffendheid van Kuns, Sand & Spelterapie:
• Verminder angs en spanning
• Verbeter die fokus en aandagspan
• Vrylike emosionele uitdrukking
• Stimuleer die hele brein (links en regs)


Wat om te verwag?
Tydens die eerste ontmoeting (Assessering Sessie) sal die Berader die proses verduidelik, al die nodige inligting kry waarom u op die oomblik advies of terapie benodig. Aan die einde van die (Assessering Sessie) sal die berader, indien nodig, die volgende afspraak met u skeduleer.

Sessies vind gewoonlik een keer per week plaas:
• 60 min vir volwassenes en adolessente
• 45-50 min vir tieners en kinders

Kostes?
Deur ‘n afspraak te maak, sal die Berader die nodige inligting, tyd, datum en koste vir die geskeduleerde afspraak vir u berading sessie deurgee.

Alle Berading en Terapie Sessies sal Kontant betaal word op die dag van u afspraak!
Indien u die geskudeleerde afspraak nie kanselleer binne 24uur nie, sal u verantwoordelik gehou word vir die volle betaling van die geskeduleerde afspraak.