Open Nav

Sendingwerk

“Ons gooi ons nette uit
Johannes 21:11

Markus 13:10 “En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word.”

Mattheus 24:14 “En hierdie Evangelie van die Koningkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.”

Mattheus 28:19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies…”

Jesus het die mense van alle nasies lief! Jou lewe verander radikaal as jy dit in aksie sien.

Ons korttermyn uitreike is na omliggende dorpe en omliggende lande in Suiderlike Afrika. Sendingwerk verander jou lewe en daardeur verander gemeenskappe.

Ons doel is:
* Om siele vir Jesus Christus te wen.
* Om die hande en voete van Jesus Christus te wees.
* Om harte, lewens en gemeenskappe aan te raak deur God se liefde en genade.


Wil u graag op ‘n uitreik gaan?
Bespreek vroegtydig! So ‘n korttermyn uitreik sal u lewe verander!
Hoewel mense op ‘n uitreik gaan om ander te seën, kom mense altyd terug met ‘n rykdom van nuwe ervaringe, perspektiewe en stories om te vertel.

Weens logistieke redes kan ons slegs ‘n beperkte aantal persone saamneem op elke uitreik. Bespreek vroegtydig – kontak Pastoor Barend Kotze by 084 439 6191 vir die betrokke uitreik waarin u belangstel en hoor of daar plek beskikbaar is, en wat die kostes gaan wees.

Indien u nie kan saamgaan nie, kan u nog steed uitreik!
As u nie kan saamgaan op een van die uitreike nie, kan u nog steeds op ‘n baie spesiale manier deel vorm van ‘n uitreik deur u ondersteuning en hulpmiddele te verskaf. Hier is ‘n paar maniere waarop u kan help:

* Bid vir die leierskap en spanlede van die betrokke uitreik, asook die mense van die are waarheen uitgereik word.
* Maak dit vir iemand anders moontlik om so ‘n uitreik mee te maak deur ‘n finansiële bydrae te maak.
* U kan ook ‘n finansiële bydrae maak vir die uitreike.
* U kan ook voorsien in alledaagse benodighede wat gebruik kan word op so ‘n uitreik (U bydrae kan by die kerkkantoor afgegee word, duie die uitreik se naam aan).

Moenie uitmis nie!
Bespreek vroegtydig u uitreik en maak ‘n verskil!!