Open Nav

Welkom by 153 Bediening Elandsvlei Randfontein

Johannes 21:11
Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot vise, honderd-drie-en-vyftign in getal; en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie.

Hier Groei Ons Saam

ons as gemeente bestaan uitsluitlik om God te verheerlik. Ons verstaan tereg vanuit die Bybel dat alle dinge “uit Hom, deur Hom en tot Hom is…” (Romeine 11:33-36). Van uit hierdie besef dat God in en deur alles verheerlik moet word funksioneer ons as gemeente. Ons vind ons vreugde daarin om God te behaag in elke faset van ons as gemeente.

Diens Tye

Gemeente Biduur

Woensdae 10:00 & 18:00

Eredienste

Sondae 09:00 & 18:00

Kidz 4 Christ Kinderkerk

Sondae 08:30 & 18:00

E.P.I.C Tieners

Sondae 09:00 & 18:00

E.P.I.C Tieners & Jeug

Vrydae 18:00

Missie

Ons Gooi Ons Nette Uit!
Deur:
• Dinamiese Woordbediening
• Passievolle Aanbidding
• Heilige Gees Bewustheid
• Ontdek Geestelike Gawes
• Herderlike Versorging
• Groei Van Lidmate

Visie

Om met entoesiasme die Bedieningsarea Van 153 Bediening op te hef tot Vissers Van Mense deur middle van Woordkennis en Vurige Gebed tot Geestelike Volwassenheid en Fisisies Onafhanklikheid met Broederlike Liefde.

Kontak Besonderhede

Epos: info@153bedieningiening.co.za
Tel: 060 963 4268
Fax: 086 458 5038

Bank Besonderhede

Bank: FNB
Tak: Randfontein
Tak Kode: 250-341
Rek. No: 62363417702