Open Nav

Welkom by 153 Bediening Elandsvlei Randfontein

Johannes 21:11
Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot vise, honderd-drie-en-vyftign in getal; en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie.

Hier Groei Ons Saam

ons as gemeente bestaan uitsluitlik om God te verheerlik. Ons verstaan tereg vanuit die Bybel dat alle dinge “uit Hom, deur Hom en tot Hom is…” (Romeine 11:33-36). Van uit hierdie besef dat God in en deur alles verheerlik moet word funksioneer ons as gemeente. Ons vind ons vreugde daarin om God te behaag in elke faset van ons as gemeente.

Kerk Diens Tye

Vroue Bid uur

Woensdae 10h00

Gemeente Bid uur

Woensdae 19:00

E.P.I.C Jeug

Vrydae 18h00

Eredienste

Sondae 09h00 & 17h00

Kidz 4 Christ Kinderkerk

Sondae 09h00 & 17h00

E.P.I.C Tieners

Sondae 09h00 & 17h00

Missie en Visie

Kontak Besonderhede

info@153bediening.co.za
Tel: 060 963 4268
Fax: 086 458 5038